ØRBÆK KIRKE
3092.jpg
3096.jpg
3100.jpg
3101.jpg
3102.jpg
3104.jpg
3108.jpg
3115.jpg
3117.jpg
3120.jpg
3121.jpg
3125.jpg
3127.jpg
3128.jpg
3129.jpg
3133.jpg
3136.jpg
3138.jpg
3139.jpg
3140.jpg
3141.jpg
3142.jpg
3143.jpg
3145.jpg
3146.jpg
3150.jpg
3151.jpg
3152.jpg
3159.jpg
3161.jpg
3162.jpg
3164.jpg
3166.jpg
3167.jpg
3167a.jpg
3168.jpg
3172.jpg
3175.jpg
IMG_3151.jpg
topimg.jpg

Menighedsrådet - opgaver og visioner

 
 
 

Menighedsrådet består af 7 valgte medlemmer fra menigheden inklusiv sognepræsten. Det daglige arbejde i menighedsrådet drejer sig primært om at varetage kirkens drift, herunder personale og præstegård. Menighedsrådet er konstitueret med formand, næstformand og kontaktperson; der afholdes møder 1 gang månedligt og valg hvert 4. år.

 

Opgaver

Rådet er arbejdsgiver for kirkens personale og medvirker ved valg af sognepræst. Det daglige arbejde i rådet er beskrevet i en vedtægt, ligesom regler for valg til rådet m.m. er fastlagt af kirkeministeriet. Rådets opgaver fastlægges i Lov om menighedsråd til administration af kirken og dens ejendomme samt kirkens og præsteembedets indtægter og formue.  

 

Mål

At give menigheden de bedste rammer for udfoldelse og for sognepræstens arbejde, eksempelvis med babysalmesang, minikonfirmandundervisning og familiegudstjenester.

 

Vision 

At der også i fremtiden i Ørbæk Sogn vil være en levende menighed, der i kirken vil kunne finde en mening med livet.

Ørbæk Kirke  ·  Fåborgvej 2  ·  5853 Ørbæk