ØRBÆK KIRKE
3092.jpg
3096.jpg
3100.jpg
3101.jpg
3102.jpg
3104.jpg
3108.jpg
3115.jpg
3117.jpg
3120.jpg
3121.jpg
3125.jpg
3127.jpg
3128.jpg
3129.jpg
3133.jpg
3136.jpg
3138.jpg
3139.jpg
3140.jpg
3141.jpg
3142.jpg
3143.jpg
3145.jpg
3146.jpg
3150.jpg
3151.jpg
3152.jpg
3159.jpg
3161.jpg
3162.jpg
3164.jpg
3166.jpg
3167.jpg
3167a.jpg
3168.jpg
3172.jpg
3175.jpg
IMG_3151.jpg
topimg.jpg

Sognet

 
 
 

Mellem tunneldal og nattergale - Ørbæk fra istid til nutid

 

Med tilladelse fra forlaget:

Uddrag af J. P. Trap, DANMARK, femte udgave, Svendborg amt, G. E. C. Gads Forlag, 1957

 

Sognekort ØrbækØrbæk sogn (*1231 Orbæc) omgives af Vindinge, Frørup, Svindinge, Gislev, Ellested, Herrested og Refsvindinge sogne. Gennem det temmelig jævne og ret højtliggende land slynger Ørbæks dal sig, udformet i istiden som tunneldal, gennem hvilken smeltevandet førtes vestpå under isen, mens afløbet i nutiden sker mod nord til Holckenhavn fjord.

 

Ved Ørbæk by optræder dalen med to parallelt løbende lavninger; i den mod øst ligger Åsmose og Lysemose, i den mod vest Ørbæk Å. På et vist tidspunkt under isafsmeltningen, da isranden endnu lå over østfyn, har smeltevandet fundet afløb hen over den flade lavning mellem Frørup og Ørbæk, tværs over den isfyldte tunneldal og videre langs skellet mod Refsvindinge til Kastel / Villumstrup Å, der danner sogents grænse mod nordvest. Mellem Ørbæk og Frørup og omkring Egemosegård er jorderne sandede, ellers lermuldede. Ved sognets sydgrænse løber Kongshøj Å mod øst i bunden af en smukt udformet tunneldal med skovklædte sider (Nyløkke, Vesteræble) og enge i bunden. Andre skove er Risene og den smukke Æble skov. Gennem sognet går jernbanen Nyborg-Fåborg samt hovedvej 8, hvorfra der i Ørbæk by går veje til Odense, Frørup, Svendborg og Ringe-Assens. 

 

 

Ørbæk Kirke  ·  Fåborgvej 2  ·  5853 Ørbæk