ØRBÆK KIRKE
3092.jpg
3096.jpg
3100.jpg
3101.jpg
3102.jpg
3104.jpg
3108.jpg
3115.jpg
3117.jpg
3120.jpg
3121.jpg
3125.jpg
3127.jpg
3128.jpg
3129.jpg
3133.jpg
3136.jpg
3138.jpg
3139.jpg
3140.jpg
3141.jpg
3142.jpg
3143.jpg
3145.jpg
3146.jpg
3150.jpg
3151.jpg
3152.jpg
3159.jpg
3161.jpg
3162.jpg
3164.jpg
3166.jpg
3167.jpg
3167a.jpg
3168.jpg
3172.jpg
3175.jpg
IMG_3151.jpg
topimg.jpg

Sognehuset

 
 
 

Et sognehus til moderne menighedsliv

 

Sognehuset for Ørbæk-Refsvindinge sogne er et samlingssted for sognenes menighedsliv. Huset danner naturligvis ramme om konfirmationsundervisningen, men også babysalmesang, foredrag og menighedsrådsmøder finder sted her. Endvidere finder man her kirkekontor for præst og præstesekretær, som er åbent tirsdage kl. 15-17.

De to menighedsråd har vedtaget følgende vedtægter for huset:

 

Vedtægter

 

Sognehuset anvendes til undervisning, møder og arrangementer, der forestås eller arrangeres af menighedsrådene og sognepræsten.

 

Sognehuset kan kun udlånes til private til mindesammenkomster efter begravelser og bisættelser fra kirkerne til servering af kaffe m.v.

 

Der underskrives en kontrakt ved aftale om udlån af huset.

 

For forbrug af lys, el og varme betales 450,00 kr. pr. udlån.

 

Henvendelse vedrørende lån af Sognehuset sker via sognepræsten til en af præstegårdsudvalget udpeget kontaktperson.

 

Vedtægterne revideres efter behov af menighedsrådene ved Ørbæk og Refsvindinge Kirker.

 

Sognehuset Ørbæk

 

 

Sognehuset

 

Ørbæk Kirke  ·  Fåborgvej 2  ·  5853 Ørbæk