ØRBÆK KIRKE
3092.jpg
3096.jpg
3100.jpg
3101.jpg
3102.jpg
3104.jpg
3108.jpg
3115.jpg
3117.jpg
3120.jpg
3121.jpg
3125.jpg
3127.jpg
3128.jpg
3129.jpg
3133.jpg
3136.jpg
3138.jpg
3139.jpg
3140.jpg
3141.jpg
3142.jpg
3143.jpg
3145.jpg
3146.jpg
3150.jpg
3151.jpg
3152.jpg
3159.jpg
3161.jpg
3162.jpg
3164.jpg
3166.jpg
3167.jpg
3167a.jpg
3168.jpg
3172.jpg
3175.jpg
IMG_3151.jpg
topimg.jpg

Vielse

 
 
 

Man kan blive viet i Ørbæk Kirke, hvis man bor i sognet eller hvis man har eller har haft en særlig tilknytning til sognet. For at blive viet i Folkekirken skal mindst én af jer dog være medlem.

 

Dato og tidspunkt for vielsen aftales i god tid med præsten. 

Før vielsen skal brudeparret henvende sig hos bopælskommunen for at udfylde en ægteskabserklæring og få udfærdiget en prøvelsesattest.

 

Prøvelsesattesten, der kun er gyldig i 4 måneder, skal afleveres til kirkekontoret sammen med navn og adresse på de 2 vidner, som skal være tilstede ved vielsen. Uden gyldig prøvelsesattest må præsten ikke foretage vielsen.

1-2 uger før vielsen vil præsten kontakte jer angående en vielsessamtale. Her gennemgås vielsesritualet og der træffes aftale om salmer, pynt etc. I kan finde salmer her

 

Når man gifter sig, beholder man som udgangspunkt sit eget efternavn. Hvis I begge, eller én af jer, ønsker at få navnefællesskab i forbindelse med vielsen, skal I anmelde det digitalt som Navneændring på bryllups­dagen på www.borger.dk senest 15 dage før vielsen. I forbindelse med vielse er navneændringen gebyrfri.

 

I er velkomne til at kontakte præsten for yderligere information.

Ørbæk Kirke  ·  Fåborgvej 2  ·  5853 Ørbæk